Tuesday, September 15, 2009

જયાં દી મા ૪ વાર ખવાય, ૩ વાર નહાવાય, ૨ વાર સુવાય એને મારૂ રાજકોટ કહેવાય

If you are not from Rajkot you will wonder what the hell above post title talking about
let me elaborate ...

૪ વાર ખવાય
 • હેય તારે વહેલી સવારમા રાજકોટ ના આખા મરી નાખેલ ગરમા ગરમ વણેલા ગાઠિયા સાથે કાચા પોપૈયા નો સમ્ભારો હોઇ ને હેય તારે લીલા મજાના તિખા તિખા મર્ચા હોઇ ,
 • અને બપોરે ગરમા ગરમ ઘઊના (wheat) ના મોટા મોટા રોટલા હોઇ ને હારે હોઇ રીંગણા બટાટા નુ ભરેલુ શાક, ને કોબીચ નો સંભારો, ને તાજે તાજા મુળા, કાકડી (cucumber), અને તાજુ બનાવેલુ ગોંડલ ના ઘોલર મરચાનૂ અથાણુ, અને છેલે મઘમઘતા સોડમદાર બાસમતિ ભાત (Ride) ને સાથે હોઇ જબરદસ્ત કોકમ ને લીંબુ નાખી ને વઘારેલી તુવેલ ની દાલ હોઇ ને એની માથે કાઠિયાવાડી બરફ જેવી ઠંડી છાસ હોઇ ( ભાઇ ભાઇ ભુકા બોલાવી દય્યે હો કે))
 • અને ચાર વાગે પાછા હેય તારે ફનગાવેલા (sprouted) મઠ (Kind if Lentil) ને લીલા મરચા ને થોડુક લિમ્બુ નાખીને બનવેલા હોઇ , સાથે હોઇ ગરમા ગરમ રાજકોટ ની કડક મીઠી ચા (tea)
 • ને પાછુ સાંજે હેય તારે ઘી હાલતુ થાય એવી ગરમા ગરમ કાઠીયાવાડી ખીચડી ને જાર કે બાજરના જાડા જાડા લુખા ખવાઇ જાઇ એવા ચુલે ચડેલ રોટલા હોઇ, ને રાજકોટ ઇસ્પેશીશ્યલ તાજે તાજી પાડેલ સેવ સાથે ટમેટા નુ શાક હોઇ, ને ભઠ્ઠે સેકેલ મીઠા મીઠા કૂના કૂના રીંગણા અને જાજુ આદુ ને મરચા નાખીને ને વઘારેલ રીંગણાનો (EggPlant) ઓળો હોઇ અને સાથે ટાઢી ટાઢી છાસ (butter milk)
  આમતો રાજકોટ વાલા પાંચ વાર જમે પણ , રાત્રે દસ વાગે Racecource Ringroad પર જાઇને પટેલ નો ૨૫૦ ગ્રામ ફ્રેશ સીજનલ સિતાફલ નો Ice Cream ખાઇ જાઇ એને ભોજન ગણાવુ તો તો રાજકોટ મા મને ધીબી નાખે, મોટા.
૩ વાર નહાય
 • એલા પન ત્રન વાર કેમ?
  એમા મોટા એવુ છે ને કે સવારે Racecourse રખડવા જાઇ , ન્યા થોડાક ખેલ કરે, માનસ થાકી જાઇ કે નહી. નાવુ તો પડે ને એટલે ઇ સવાર મા એક્વાર થયુ. પાછુ બપોરે દુકાન ધંધા બંધ કરીને ઘરે આવે, એટલે રાજકોટ ની ૪૦ દેગ્રી મા જણ પરસેવે રેબઝેબ થઈ ગયો હોઇ નાવુ પડે ને પાછુ, તો જ બપોરે સરખી બે ત્રણ કલાક ખેંચી (afternoon nap) શકાય ને. ઇ બીજીવાર થયુ. અને મોડી સાંજે પાછા Racecourse ઉપર સીન સપાટા કરવા હોઇ તો Fresh થાવુ પડે ને એટલે નાવુ પડે ત્રીજી વાર. કેમ બરોબર ને?
 • આખા રાજકોટ ના માણાહ ને એક સાથે જોવા હોઇ તો તમારે Morning ૪ (A.M) વાગે ઉઠવુ પડે. રાજકોટ મા જાણે તાજો (Fresh) Oxygen ખાલી Ring Road પર કેમ મલતો હોઇ એમ માણાહ ટુટી પડે. કીડી (Ant) ને traffic સિગ્નલ પર ઉભુ રેવુ પડે એટલો Traffic હોઇ, છેલ્લા કેટલા વરસો થી તો સવારે પોલિસ ને અંદર નો Two Lane Road Public Walking માટે બંધ કરવો પડે છે. દાંત કાઢવાવાલા (Laughing Club) , ફેફ્સા ફાડવાવાલા (Baba Ramdev), સીન સપાટાવાલા (ગામમા કહેવા થાય એટલે) , મફત કડવા કડિયાતા ના સ્ટોલવાલા, તાજા ફણગાવેલ કઠોળ (Lentils) વેંચવાવાલા, તાજા મોસંબી (Orange), સફરજન (Apple), અનાનસ (Pineple) નો જ્યુસ વેંચવાવાલા નો તો ટુટો નહિ. હા નિરો (Its kind of fresh coconut juice) નુ કેન્દ્ર તો ખરુજ. અને સાથે ભજિયા ગાંઠિયા, બિજા નાસ્તા વાલા તો હોઇ જ. ૧૫ થી ૮૫ સૂધીના બધાય હેય તમારે Racecourse ની ફરતીકોર હડિયું કાઢતા હોઇ,સવાર મા ઇ જોવાનો મજોજ જુદો છે. શેર લોહી ચઢી જાઇ ,ભાઇ ,ભાઇ.
૨ વાર સૂવાય
 • કેટલાક ને આંચકો આવે તો ભલે આવે પણ રાજકોટ મા માણાહ બપોરે હેય તારે બપોરા (લુન્ચ) કરી ને જ્યા મલે ન્યા સોડ તાની જાય. સુઇ જાય. તડકા બહુ પડે ને ભાઇ સૂ કરે. કોક નૂ લોહી પી ને ખુંવાર મરવા કરતા શાન્તિથી સુઇ નો જાઇ. પટેલ ના ભાભા લીલો લિમડો ગોતીને નીચે હેય તારે જુના વાન ન ખાટલા મા લાંબા થાય ને બે ત્રન કલાક ખેંચી લ્યે તો મજૂર માણાહ હોઇ એ રેક્ડા નીચે લંબાવી દયે, ને શેઠિયા માણાહ AC ચાલુ કરીને ઘોલકીયા કરિ જાઇ ભાઇ. જો ભુલે ચુકે બહારગામનો માણાહ બપોરે રાજકોટ પહોંચે તો એને કોઇ નો સાચવે, એ તો સન્ધુય બંધ ભાળે. રાજકોટ બપોરે ૧ થી ૪ તો સૂઇ જાઇ જાને ભેંકાર રાત નો પડી હોઇ. કાગડો કે ચક્લુય નો ફરકે
 • અને રાત્રે પટેલ નો ૨૫૦ ગ્રામ Ice Cream નાખીને મોડે મોડે ૧૨ કે ૧ વગે સૂવા જાઇ. જુવાનીયા તો મારા બેટા ૨ , ૩ વાયગા સુધિ Race Course road પર ટળવળતા હોઇ ને પોલિસ કાઢે તયે ઘર ભેગા થાઇ. આવુ છે ભાઇ
બાકી તો બીજુ શુ કેવુ, રાજકોટ ની કડક મીઠી ચા (tea) તો તમારે આખો દી હાઇલે રાખે

બોલો કેવુ છે કાઇ રાજકોટ માટે? મારો comment...