Tuesday, October 20, 2009

સબરસ લઈ લ્યો ભાઇ સબરસ


એ સૌને હેપ્પી દિવાળી ને ઝા ઝા કરીને નવા વરહ ના સાલ મુબારક ને ૨૦૬૬ નુ વરહ સૌને સારુ રયે એવી પરમ ક્રુપાળુ પરમાત્મા ને પ્રાથના.

સબરસ -આમા કેટલાક ને તો ટપા ય નહિ પડે. બેસતા વરહ ને દિ સવાર મા મીઠુ વેંચવા  ગારિયા ઓ નિક્ળે સબરસ લ્યો સબરસ લ્યો .ક્યે છે શુકન નુ મીઠુ લ્યો તો આખુ વરહ શુકન રયે. આવખતે દેવાળી યે તો ભુકા કાઢી નાઇખા. ચાઇનીસ ને શિવાકાસી ના નવા ફેન્સી ફટાકડાઓ તો એટ્લા ફુટ્યા માથે જાણે દેવતા ઓ રંગ બેરંગી ફૂલ નો વરસાવતા હોઇ, એવી ઝાકમઝોળ હતી. એર પોલ્યુશન ને નોઇઝ પોલ્યુશન ની એક બે તઇણ કરી નાખે  ને મેરિકમા બેઠા ડોહા ને સ્થમા ના એટેક લાવી દયે એટ્લો ધુમડો કઇરો.


છાપુ ક્યે છે તઇણ કરોડ ના ટેટા ફોડી નાઇખા. મારા દિકરા ઓ એ રાઇતના ૩ ૩ વાઇગા સુધી ઢિશુમ ઢિશુમ ચાલુ જ રાઇખુ. ને છોડીયુ કે મે કેમ રઇ જાઇ. રંગોળી મા સારી હાથોટી હોઇ એવી દિકરિયુ ના તો બૂકિન્ગ થાતાતા. પેલા તો કાથીની દોરિયુ લાંબી કરી ને ત્રિકોણ ચોરસ જેવી  રંગોળીયુ થાતી એના તો હવે જમાના ગ્યા. હવે તો પોસ્ટર પિક્ચર નો જમાનો છે. ફોટો દયો ને છોડીયુ ચાક થી છાપી મારે ને પછી પેરાવે ફેન્સી કલર ફૂલ ઘરેણા. અરે વાત જ જાવ દયો. આપણા રાજકોટ મા તો એક મુંબાઇ ના બેને વાંદ્રા વર્લી નવો પૂલ બઇનો છે ઈજ બનાવી નાઈખો રંગોલી ના નામે. ભારે અઘરા ઇ બેન તો બાકી.


બાકી તમે ન્યા હાથી સમાય એવા ઘરમા રેતા ભલે હો પન રાજકોટ ના ધન તેરસ ના સમાચાર આપુ તો ગાંડા નો થાઇ જાતા. દિવ્ય ભાસ્કર નુ કાલિચૌદસ ના પેપર નૂ ટાઇટલ હતુ " ધનતેરસ ના શુભ ચોઘડિયે રાજકોટ મા ૩૦ આબજ રૂપિયા (૬૦૦ મિલિઓન ડોલર્સ) ના જમીનો ના સૌદા". જાલી બેહો. બોલો છે તાકાત રાજકોટ ની સામે કોઇની. ને પાછા આટ્લો ધંધો કરે છતા દીવાળી પછી પાંચ દી બધુય બંધ, રિંગણા વઘારવા હોઇ તો આદુ મર્ચાનો મસાલોય નો મળે.છોડા કાઢી નાખે રાજકોટ વાળા...

હેય અમારે ય પાંચ દિ જલસા જ જલસા છે, સ્નેહ મિલન ને મંદિર અન્નકુટ ને સગા વાહલા ની ઘરે બેહવા જાઇ, ચેવડો પેંડા ઝાપટવાના ને, નવા પાણકોરા ના કપડા પેરવાના ને, હરવા ફરવા ના પ્રોગ્રામ બનાવવાના, મોજો મોજો જ છે..


લ્યો ત્યારે હવે નિસાંસા નાઇખા વીના કમાવવા મંડી પડો, ને ઝટ ઝ્ટ રુપિયા ભેગા કરીને દેસ ભેગા થવાના પરયાણ ચાલુ કરી દયો...

No comments:

Post a Comment

Kem laigu tamne...