Sunday, October 25, 2009

GJ-3CN 3069 Suzuki Access - ૨ પેટ્રોલ ને ૧ કેરોસીન

પછેડી કરતા સોડ વધારે તાણી નાખે પછી શુ થાઈ, અમુક માણાહ તો ભિખુ કાસીરામ થઈ ગ્યા છે. પન તોયે હાઈકે રાખે છે. મારા હારા ગાડીયુ હાથી જેવી મોટી મોટી રાખે પણ પેટ્રોલ ના પૈસા ગામમા ગોતતો ફરે. આપણ ને ક્યે હાલો ધોરાજી બટેટા ખાવા, બે હી જાવ ગાડી મા ને જેવો ગામ બારે ગાડી કાઢે તરત આપણ ને ક્યે લે ત્યારે પાચક લિટર પેટ્રોલ નખાવી દે. બોલો આનુ શુ કરવૂ?

અમારા મગનભાઈ કેતા કે પેલા તો અમે પંખા વીનાની બાપા ની સાઇક્લ ફેરવતા. બાપા બપોરે સુતા હોઇ ત્યારે બે ત્રન ભેરુ ભેગા થય આખે આખી સાઇક્લ ઊપાડી ને આઘી લઈ જાઇ (બાપા ઊઠે ને જોઇ જાઇ તો ઢિંઢા ભાંગી નાખે) પછી બે જન પક્ડે ને એક ઊપર ચડે ને પછે બીજા મારે ધકો, પગ પુગે કે નહિ પણ જાવા દેતા ને બ્રેક મારે એટ્લે પડી જાવાનુ, એમ બધાય એક એક ચક્કર મારી ને પાછી એક્દુમ અવાજ નો થાય એમ પાછા સાઇક્લ જ્યા જેમ હોઇ એમ મુકી આવતા. ઈ મજા હતી તઈણ તઈણ સવારી મા બેહવાની. હવે ના બાપકમાઈ ના બાબુડીયા હોન્ડા ને સુઝુકિ હલાવે જાણે એનો બાપ મરે વાંહે પોલિસ નો પઈડો હોઇ.રાજકોટ ની પ્રજા વાહન ના નંબર પાછળ ગાંડી છે. RTO (regional Transport Office,  તમારુ DMV) મા નવી સિરિઝ ખુલે કે ભાઈડા નવા સારા નંબર લેવા લાઈન લગાવે. આને ગાંડી પાછીના કેવા કે શુ? જોઇતા નંબર માટે સરકારે કંટાળી ને ટેન્ડર શરુ કરી દીધા છે. તમારે જોતો હોઇ ઈ નંબર મળે, બસ ખનખનીઆ (money) તૈયાર રાખવાના. તમારા નંબર ઊપર તમારી તાકાત પ્રમાણે પૈસા ભરી દેવાના. ત્રણ દિ પછી ટેન્ડર ખુલે ને તમને તોજ નંબર મળે જો તમારી બોલી (bid) ઊંચી હોઇ.


બાકી તો બીજુ શુ કહુ...આ દિવાળિ ઊપર તો અરધુ રાજકોટ ગામ બારે વઈગ્યુ તુ. માણાહ આબુ, કેરાલા ને રાજસ્થાન ભાગી ગ્યા, જેવા મુલચન્દ (money). ક્યે છે આબુ મા તો એટ્લુ માણાહ ટુટી પઈડુ કૈ પોલિસે રાઈતના ૮ પછી તો ઊપર ગાડી જ જવા નોતા દેતા. અને ઊપર એટ્લો ટ્રાફિક કે ગામ મા ક્યાય રેવાની જઈગા નહી. ક્યે છે માણાહ આબુ ના રોડ ઊપર જ રાઈતે સુઇ ગ્યા ને ત્યાના રેવા વાળા મારા ગોતીડા ઘર ની છત પર સુવાના ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ લેતા તા.


બોલો તોય રાજકોટ વાલા ઝીંકે રાખે છે... તમે ય ચાલુ રાખો..હા જાતા પેલા સારા સમાચાર પણ સાંભળો. આજે રાજકોટ મા પુજ્ય સંત શ્રી જલારામ બાપા (અખંડ સદાવ્રત - વિરપુર --ભુખ્યા ને રોટ્લા નો ટુક્ડો તો મળે હરિ ઢુંક્ડો ) ની ૨૧૦ મી જન્મ જયંતી ધૂમ ધડાકા ભેર ઉજવાઇ. આવતીકાલે બપોરે ૧૧:૦૦ વાગે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખસ્વામી મહારાજ રાજકોટ ના આંગણે પધારી રહ્યા છે.

No comments:

Post a Comment

Kem laigu tamne...