Monday, November 9, 2009

લંકાની લાડી ને ઘોઘા નો વર

કોથમીર કી કલી, રંગ બહાર, રંગ સંગમ, કેસર લાડ્ડૂ, નામ સાંભળીને પડી નો જાતા, આ છે રાજકોટ ના લગન ની મજા. લગન ની સિઝન આવે છે એટ્લે બધા ધંધા વાળા સજાવી ધજાવી ને છાપા મા જાહેરાતુ કરવા મઈંડા છે. હેય તારે ભાત ભાત ના લુગડા વાળા, કેટરર્સ , મંડપ સરવીસ અને પાર્ટી પ્લોટ વાળા બધુ ઠીક્મ ઠાક કરવા મઈંડા છે. સિઝન આવે છે ને ભાઈ .આમતો આ વખતે સારા મુહુરત મા ૧૪ દી જ લગન છે ૧૫ મી ડીસેમ્બર પછી તો કમુર્તા બેહી જાશે, પણ તમારે થેન્ક્સ ગિવિન્ગ્યા અને ક્રિસમસયા વેકેશન વાળા એન આર આઈ ને કમુર્તા ય નથી નડ્તા. પૈણ્વા ચઈડો હોઇ એમ ઉભે ઘોડે આવી ને મુરત જોયા વીના લગન કરી જાઈ પછી બે મહિના મા થાઈ છુટાછેડા ત્યારે માથુ પકડી ને રોવા બેહે. પણ જે હોઇ ઈ આ વખતે છાપુ ક્યે છે ખાલી રાજકોટ જ બે તઈણ કરોડ ખર્ચસે લગન વાહે. પેલા તો ૨૦૦૦- ૫૦૦૦ રુપિયા મા લગન થાતા. હવે ૨૦-૨૫૦૦૦ રુપિયા મા લગન કરવા હોઇ તો શેરી મા માંડ્વા નાખવાના, ને ચમચી વીના ના વાઈટ્કા સાથે સ્ટીલ ની થાળીયુ મા ગાંઠિયા, લાડૂ, બટેટાનુ રસાવાળૂ શાક, સંભારો, દાળ અને ભાત જમાડી દેવાના તો જ પતે.

હા બાકી જો પટેલ્યા યે એકાદ કટ્કુ જમીન/ખેતર વેંચ્યુ હોઇ તો પછી લગન પાર્ટી પ્લોટ મા જ હોઇ. સાંભળી ને બઠા નો વરી જાતા, ૧૫,૦૦૦ થી ૫૦,૦૦૦ તો ખાલી પાર્ટી પ્લોટ નુ ભાડુ હોઇ, મંડપ વાળો પાછા ૨૦-૨૫૦૦૦ નુ બિલ કરે. કેટરરિંગ માટે તો જેવી શક્તિ એવી ભક્તિ. રુપિયા ૫૦ થી ૭૦૦ ની ડિશ રાજકોટ મા મળે.૧૦૦ રુપિયા પક્ડો તોય ૩૦૦ માણાહ ના રુપિયા ૩૦,૦૦૦ ખવડાવવાના થયા.

પણ પાર્ટી પ્લોટ ના લગન પણ કેવા? માણાહ આવે એટ્લે સ્વાગત કરવા જજમાન આખુ ઘર લઈને ઉભા હોઇ ને આવો આવો કરે ને પછી અંદર આવવા દે. અને અંદર પ્લોટ મા તો ડેકોરેશન પણ કેવુ, હેય તારે પાચ છ જગ્યાએ નોખા નોખા કાઊન્ટર કઈરા હોઇ, એમા એકાદ ઉપર બે તઈણ જાતના સુપ હોઇ અને હારે પનિર ફ્રાય કે ચાઈનિસ ફ્રાય દેતા હોઇ તો ક્યાક ગરમા ગરમ ભજિયા ને હાંડ્વો ને જલેબી ને સુખડી મલતી હોઇ. એકાદ કાઊન્ટર પર ડાયેટીયા ઓ માટે પાછુ સલાડ ને પાપડ ને અથાના ને રાઈતા જમાવેલા હોઇ. મેઈન કાઊન્ટર ઉપર જાને કે ભઠ્ઠી માથે બેહી ને ખાતા હોઇ એવા ગરમા ગરમ રોટ્લી, નાન, પુરી, બિસ્કુટ પરોઠા ઉતરતા હોઇ સાથે હોઇ બે તૈણ પંજાબી અને દેસી શાક . ને એક બાજુ પાછા ચાઈનિસ ભેળ, નૂડલ અને મન્ચુરિઅનવાલા બકડિયા ખખડાવતા ભડકા કરતા હોઇ. છાસ ને પાણી વાળા ય એક ખાંચા મા ટેબલ નાખીને બેઠા હોઇ. (આ રાજકોટ મેઈડ ફિલટર વોટર ના ભંભા હવે કોમન થઈ ગ્યા છે) જારવી રાખજો હજુ પુરુ નથી થ્યુ, રાજકોટ મા રેવુ ને આઈસ્ક્રિમ નો હોઇ બને નહી, એક કાઊન્ટર ઉપર પાછુ તાજો સિઝનનો સિતાફળ નો આઈસ્ક્રિમ હાલતો હોઇ. અને છેલ્લે ૧૦ ૧૫ જાતના મુખવાસ ના મોટા વાટકા ભરેલુ કાઊન્ટર હોઇ. કેટરર્સ વાલા ય સોફેસ્ટિકેટેડ થઈ ગ્યા છે. ભાડા ના કપડા પેરાવી ને અપટુડેટ કરેલા જુવાનિયા છોકરા છોકરીયુ જાને પ્રિન્સ ચાર્લસ ના લગન મા કેમ આઇવા હોઇ એમ ઉભા રહી સર્વિસ કરતા હોઇ. પફ્ફ પાવડર મારેલી છોકરી આવી ને "સર, ગીવ કેસર લાડૂ?" એમ ક્યે એટ્લે અમારા કાનજી ડોહા બાટ્લીગ્લાસ ના ચસ્મા માથી છોડી ને જોવે, ને છોકરો જે હાથ મા લાડૂ ની થાળી ભરી ને ઉભો હોઇ એને જોઇ ક્યે નાઇખ લે ત્યારે બે તઈન. બોલો આમા પેટ ફાટી જાઈ કે નહિ પણ માનાહ ઉપાડી ઉપાડી ને દાબે.

પેલા જમાના મા લાલ જાજમ ના પટ્ટા પાથરીને પલાઠીભેર બેસતા, ને પિરસણયાઓ તઈણ વાર પિરસવા આવ્તા અને પછી છેલે જજમાન આવતા આગ્રહ કરવા , જેવો મેમાન, એવુ જોર કરીને ખવરાવવાનુ. ખાવા વારા કરતા ખવરાવવા વાળા જોરુકા રાખવા પડ્તા કારણકે જે મેમાન ના મોઢા મા લાડવો મુકો એ મેમાન પણ સામે તમને અડધો લાડુ ખવરાવે, ટુક્ડે ટુક્ડે એકાદ ડોલ લાડુ ખાવા પડે. પણ તેદી માનાહ ખાધે લોઠ્કા હતા. હવે તો થઈ ગ્યા છે બુફે.ઉભા ઉભા ભરડ ભરડ ભઈડે રાખવાનુ. અમારી બા ને આ બુફે વિશે જમવાનુ પુછો તો ક્યે હારુ રખડી રખડી ને વાઘરી ની જેમ ખાવાનુ. શુ ખાવુ ને શુ નહિ. અડ્ધા ભુઇખા રહી આમા તો.


બાકી લગન કેવા થાઈ છે એ પછી ક્યારેક વાત...લ્યો ત્યારે હમણા મગ નો શિરો જાઈપટો છે એ પચાવી લવ . તમ તમારે વાસી પિઝા ને ચલુપા ના ઓડ્કાર ખાધે રાખો..

1 comment:

  1. Eni maa ne... aay to jalso karavi didho, tam tamare didhe rakho.. ame betha chhiye sambhadavavara !

    ReplyDelete

Kem laigu tamne...