Thursday, December 17, 2009

ક્રિકેટીયો વા અને હરખપદુડા ની જાન

કોક નો ધણી મરે ને હૂ રાંડી રાંડ થાવ એવુ રાજકોટ નુ વાતાવરણ હતુ છેલ્લા બે દી થ્યા. જેનુ પૈણવા ટાણે ઘોડૂ હાલ્તુ ય નથી એવી ઇન્ડિયા ની ટીમ ના ગઈઢાઓ (આ છોકરાઓ ની મોઇ ડાડીંયા જેવી રમત કેવાય) રાજકોટ ના ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ મા ૧૨-૧૨ વરહ ના ટેણિયા જ્યા છક્કા ઉપર છક્કા મારે એવા ટિચુકડા ગ્રાઉન્ડ પર ૪૧૮ રન મારી દીધા તો ઠેઠ અમેરિકા બેઠેલા કેટ્લાય હરખપદુડા ખાટ્લા માથી હેઠા પડી ગ્યા હશે. કેવુ પડે ભાઇ શૂ સેહવાગ રઈમો? તેન્ડુલકર એટ્લે તેન્ડુલકર! તંબુરો તારી માસી નો! રઈમો તો સાન્ગાકારા ૪૩ બોલ મા ૯૦ ઠોકી દીધા.બચારા તારન્ગા ને રાજકોટ નો આઈસ ક્રીમ ખવરાવી કઢી જેવા શેડા કાઢતો કરી દીધો અને તોય ભાઇડા ની વિકેટ પાડવા મા આપના ગઈઢાઓ ને ફીણ આવી ગ્યા.આતો બિચારા શ્રીલંકા વાળા ના નસીબ મા પાંદડુ એટ્લે તેન્ડુલકર થી ઓલા નવાણિયા મેથ્યુઝ નો કેચ થઈ ગ્યો બાકી બહુ આઘુ હતુ જ નહી ને જો એકાદો ફટ્કો લાગી ગ્યો હોત તો જોયા જેવી હોત બધાય ની. આજ રાજકોટ વાળા રાતી લાલ જેવી કરી દેત.


આતો દોઢ અબજ ની વસ્તી માથી જ કમાવાનુ છે એ બીસીસીઆઈ અને આઈસીસી ને ખબર છે એટ્લે જ્યારે વાર તહેવારે એકાદો ૫૦ ૧૦૦ રુન મારે એટ્લે આ ૨૦ ૨૦ વરહ જુના ગઈઢા ઓ નુ વાહ વાહ કરવા માંડે અને એમા પાછા એની જાતને જોડા મારુ એવા પત્રકારો ય વરગી પડે.

અમારુ કાઠયાવાડ તો ખાનદાનો ની ભુમી છે, જોગીદાસ ખુમાન ની ભુમી છે જે દુશ્મન નાય ઓવારણા લ્યે અને બીજા હારુ ખપી જાઇ પછી ભલે ને રમત નુ મેદાન હોઇ કે રન મેદાન.આમેય આપણી ટીમ બીજે દેશ રમવા જાઇ ત્યારે હારે જ છે, એકાદો વધુ, અમારી રાજકોટ ની આબરુ તો રહી જાત. હવે જે થયુ એ નવી ઘોડી નવો દા. આ ગઈઢાઓ સમજે તો હારુ.


બાકી તો આય રાજકોટ મા હવે આધેડ અને બૂઢિયાઓ જ રઈ ગ્યા છે. જુવાનીયા તાજે તાજા પૈણી ને હનીમૂન મા ભાગી ગ્યા છે. એટ્લે આ લગનગાળો પુરો થતાજ શાક્ભાજી સાવ મફત ના ભાવે મળવા માઇંડુ છે. કુદરત નુ શુ કેવુ, ઓલો અલ ગોર રાઇડુ પાડી પાડી ને હાહ ધમન થઈ ગ્યો પણ કોઇ એનુ માનતુ નથી પણ હજુ પુરો શિયાળો બેઠો નથી ત્યા આયા ગીર મા એક્દમ પીળી હળદર જેવી કેસર કેરી પાકી ગઈ છે ને માર્કેટ મા પણ વેંચાવા આવી ગઈ છે. ૩૦૦ ની કિલો છે. પાંચ છોકરા ની મા ભાગી ને બીજા લગન કરે એ કાઈક હવે સમજાય પણ આ વગર ઉનાળે ને ભર શિયાળે પાકી કેરી? કળયુગ બરોબર બેઠો છે હવે...

હવે જે હોઇ ઈ અમે તો ગરમા ગરમ મફલર ને વાંદરા ટોપિયુ પેરી ને રાઇતે તાપણે બેહવા માઈંડા છિયે.. તમ તમારે ય બે બે ગોદડા ની સોઇડ કરીને ઘોટાઇ જાવ.

No comments:

Post a Comment

Kem laigu tamne...